Thành ngữ và tục ngữ bắt đầu bằng chữ I và H ?

Ca dao tục ngũ bắt đầu bằng chữ “I”

1. Ích kỷ hại nhơn
2. Im hơi, lặng tiếng
3. Im lặng là vàng
4. Im như thóc
5. Im thin thít miệng mình
6. Im thin thít như thịt nấu đông

Ca dao tục ngũ bắt đầu bằng chữ “H”

Kẻ bằm chả, người gói nem

Kẻ dệt trướng, người thêu rèm, ngang nhau

Khác nào quạ mượn lông công

Ngoài hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa

Khách đến nhà, chẳng gà thì vịt

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm

Khi vui miếng thuốc, miếng trầu

Khi buồn đi mất, biết đâu mà tìm

Khi vui non nước cũng vui

Khi buồn sáo thổi, kèn đôi cũng buồn

Khi xưa ai cấm duyên bà

Bây giờ bà già bà lại cấm duyên con

Khoai lang ngập nước khoai lang sùng

Lấy chồng cán bộ, lấy thằng khùng sướng hơn

KHôn cho người ta vái

Dại cho người ta thương

Dở dở ương ương, chỉ tổ cho người ta ghét

Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống

Khôn dại tại tâm

Hay giận âm thầm là người ích kỷ

Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều

Người khôn mới nói nửa điều đã khôn

Khôn ngoan cũng thể đàn bà

Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Khôn ngoan hiện ra mặt

Què quặt hiện ra chân tay

Khôn thì trong trí lượng ra

Dạy thì học lóm người ta bề ngoài

Khôn từ trong trứng khôn ra

Dại dẫu đến già cũng dại

Không ai giàu ba họ

Không ai khó ba đời

Không chồng mà chửa mới ngoan

Có chồng mà chửa, thế gian sự thường

Không chùi để vậy lu li

Chùi ra tỏ rạng khác gì trăng thu

Không thầy, đố mầy làm nên

Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ

Dầu cạn thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu

Khuyên em chớ giận anh chi

Thoa son, giồi phấn rồi đi chụp hình

Kiềng ba chân vững như bàn thạch

Bỏ chuyện người tọc mạch ngoài tai

Sông sâu thì có sào dài

Ai cầm bị gậy ăn mày nên thân

Kiểng vật còn đây, em đành đi mất

Bạn ngọc xa rồi, gia thất ai coi?

Kiểng vật còn đây, người đà đâu mất

Con bạn xa rồi, trời đất quạnh hiu

Kim chích vô thịt thì đau

Thịt chích vô thịt nhớ nhau suốt đời

Kim vàng ai nỡ uốn câu

Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời

Kim đâm vào thịt thì đau

Thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời

Không chồng ăn bữa nồi năm

Ăn đói ăn khát mà cầm lấy hơi

Có chồng ăn bữa nồi mười

1. Kẻ bằm chả, người gói nem Kẻ dệt trướng, người thêu rèm, ngang nhau

2. Kết cỏ, ngậm vành 3. Khác nào quạ mượn lông công Ngoài hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa

4. Khách đến nhà, chẳng gà cũng vịt 5. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm 6. Khi vui miếng thuốc, miếng trầu Khi buồn đi mất, biết đâu mà tìm

7. Khi vui, non nước cũng vui Khi buồn, sáo thổi, kèn đôi cũng buồn 8. Khi xưa ai cấm duyên bà Bây giờ bà già, bà cấm duyên con 9. Khôn ba năm, dại một giờ

10. Khôn cho người ta vái.

5. Khéo ăn thì no khéo co thì ấm

6. Khi vui miếng thuốc miếng trầu Khi buồn đi mất biết đâu mà tìm

7. Khi vui non nước cũng vui Khi buồn sáo thổi kèn đôi cũng buồn

8. Khi xưa ai cấm duyên bà Bây giờ bà già bà cấm duyên con

9. Khôn ba năm dại một giờ

10. Khôn cho người ta vái Dại cho người ta thương Dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét

11. Khôn cũng chết dại cũng chết biết thì sống

12. Khôn dại tại tâm Hay giận âm thầm là người ích kỷ

13. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều Người khôn mới nói nửa điều đã khôn

14. Khôn ngoan cũng thể đàn bà Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông

15. Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

16. Khôn ngoan hiện ra mặt Què quặt hiện ra chưn tay

17. Khôn nhờ dại chịu

18. Khôn thì trong trí lượng ra Dạy thì học lóm người ta bề ngoài

19. Khôn từ trong trứng khôn ra Dại dẫu đến già cũng dại

20. Không ai giàu ba họ Không ai khó ba đời

21. Không chồng ăn bữa nồi năm Ăn đói ăn khát mà cầm lấy hơi Có chồng ăn bữa nồi mười Ăn đói ăn khát mà nuôi lấy chồng

22. Không chồng mà chửa mới ngoan Có chồng mà chửa thế gian sự thường

23. Không chùi để vậy lu li Chùi ra tỏ rạng khác gì trăng thu

24. Không thầy đố mầy làm nên

25. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ Dầu cạn thiếp rót đèn mờ thiếp khêu

26. Khuyên em chớ giận anh chi Thoa son giồi phấn rồi đi chụp hình

27. Kiến tha lâu cũng đầy tổ 28. Kiềng ba chân vững như bàn thạch Bỏ chuyện người tọc mạch ngoài tai Sông sâu thì có sào dài Ai cầm bị gậy ăn mày nên thân

29. Kiểng vật còn đây em đành đi mất Bạn ngọc xa rồi gia thất ai coi

30. Kiểng vật còn đây người đà đâu .

Cao dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ “H” – phần 2

1. Hà Nội, ba sáu phố phường
Hàng mật, hàng đường, hàng muối trắng tinh
Từ ngày ta phải lòng mình
Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen

2. Hàm chó, vó ngựa

3. Hát bội làm tội người ta
Ðàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con

4. Hát hay không bằng hay hát

5. Hèn lâu mới gặp thầy Hai
Thuận tay điếu hút, điếu vấn, điếu vắt lỗ tai

6. Hèn mà làm bạn với sang
Kẻ ngồi người đứng có ngang nhau bao giờ

7. Hổ phụ sanh hổ tử, lân mẫu xuất lân nhi
8. Hổ xuống bình nguyên bị chó lờn

9. Hoa thơm, ai chẳng muốn đeo
Người khôn, ai nỡ cứ theo nặng lời

10. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
Người khôn ai chẳng mến yêu mọi bề

11. Hoành hoạch, hoành hoạch
Giặt áo chồng tao
Giặt áo phải giặt cho sạch
Phơi áo thì phơi trên sào
Ðừng phơi hàng rào rách áo chồng tao

12. Họa hổ họa bì, nan họa cốt
Tri nhân tri diện, bất tri tâm

13. Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai
14. Học ăn, học nói, học gói, học mở
15. Học đi đôi với hành

16. Học hành thi cử mà chi
Sáng sáng ăn no, tối ngủ khì

17. Học thầy không tầy học bạn

18. Học trò đi mò cơm nguội
Lỡ trượt vỏ dưa, té cái đụi, la trời

19. Học trò thò lò mũi xanh
Cầm miếng bánh đúc, chạy quanh nhà thầy

20. Hỏi vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha

21. Hôm nay có đám giỗ gần
Trong bụng bần thần, chẳng muốn nấu cơm
22. Hôm qua anh đến chơi nhà
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường
Thấy em nằm đất. anh thương
Anh đi mua gỗ đóng giường tám thang
Bốn góc thì anh bịt vàng
Bốn chân bịt bạc, tám thang chạm rồng

23. Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em bắt được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có, Mẹ già chưa khâu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Mai mượn cô ấy sang khâu cho dùm
Khâu rồi anh sẽ trả công
Mai mốt lấy chồng anh sẽ giúp cho
Giúp em một thúng xôi vò
Một con lợn béo, một vò rượu tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Ðôi chăn em đắp, đôi tằm em đeo
Giúp em quan tám tiền cheo
Quan hai tiền cưới, lại đèo buồng cau

24. Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lý hàm răng không còn

25. Hỗn như gấu

26. Hơn nhau manh aó, tấm quần
Cởi ra mình trần, ai cũng như ai

27. Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi

28. Hỡi người kẻ đóng then gài
Có hay, có biết kẻ ngoài trùng dương

29. Huệ nhớ thương Lan, héo vàng xác Huệ
Anh quá thương nàng, trối kệ thị phi

30. Hút sách là chuyện chẳng lành
Trâu bò vườn ruộng hoá thành khói mây

31. Hùm dữ chẳng ăn thịt con

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm!

buom va hoa

Bướm và hoa

ContentsCa dao tục ngũ bắt đầu bằng chữ “I”Ca dao tục ngũ bắt đầu bằng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *