Thành ngữ và tục ngữ bắt đầu bằng chữ H ?

Há miệng chờ sung
Há miệng mắc quai
Hai sương một nắng
Hằng hà sa số
Hàng tôm hàng cá
Hết khôn dồn dại
Họa vô đơn chí, Phúc bất trùng lai
Học vẹt
Hồn xiêu phách lạc
Hồng nhan bạc mệnh
Hồn trương ba, da hàng thịt
Hương lửa ba sinh

1. Hà Nội, ba sáu phố phường
Hàng mật, hàng đường, hàng muối trắng tinh
Từ ngày ta phải lòng mình
Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen

2. Hàm chó, vó ngựa

3. Hát bội làm tội người ta
Ðàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con

4. Hát hay không bằng hay hát

5. Hèn lâu mới gặp thầy Hai
Thuận tay điếu hút, điếu vấn, điếu vắt lỗ tai

6. Hèn mà làm bạn với sang
Kẻ ngồi người đứng có ngang nhau bao giờ

7. Hổ phụ sanh hổ tử, lân mẫu xuất lân nhi
8. Hổ xuống bình nguyên bị chó lờn

9. Hoa thơm, ai chẳng muốn đeo
Người khôn, ai nỡ cứ theo nặng lời

10. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
Người khôn ai chẳng mến yêu mọi bề

11. Hoành hoạch, hoành hoạch
Giặt áo chồng tao
Giặt áo phải giặt cho sạch
Phơi áo thì phơi trên sào
Ðừng phơi hàng rào rách áo chồng tao

12. Họa hổ họa bì, nan họa cốt
Tri nhân tri diện, bất tri tâm

13. Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai
14. Học ăn, học nói, học gói, học mở
15. Học đi đôi với hành

16. Học hành thi cử mà chi
Sáng sáng ăn no, tối ngủ khì

17. Học thầy không tầy học bạn

18. Học trò đi mò cơm nguội
Lỡ trượt vỏ dưa, té cái đụi, la trời

19. Học trò thò lò mũi xanh
Cầm miếng bánh đúc, chạy quanh nhà thầy

20. Hỏi vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha

21. Hôm nay có đám giỗ gần
Trong bụng bần thần, chẳng muốn nấu cơm

22. Hôm qua anh đến chơi nhà
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường
Thấy em nằm đất. anh thương
Anh đi mua gỗ đóng giường tám thang
Bốn góc thì anh bịt vàng
Bốn chân bịt bạc, tám thang chạm rồng

23. Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em bắt được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có, Mẹ già chưa khâu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Mai mượn cô ấy sang khâu cho dùm
Khâu rồi anh sẽ trả công
Mai mốt lấy chồng anh sẽ giúp cho
Giúp em một thúng xôi vò
Một con lợn béo, một vò rượu tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Ðôi chăn em đắp, đôi tằm em đeo
Giúp em quan tám tiền cheo
Quan hai tiền cưới, lại đèo buồng cau

24. Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lý hàm răng không còn

25. Hỗn như gấu

26. Hơn nhau manh aó, tấm quần
Cởi ra mình trần, ai cũng như ai

27. Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi

28. Hỡi người kẻ đóng then gài
Có hay, có biết kẻ ngoài trùng dương

29. Huệ nhớ thương Lan, héo vàng xác Huệ
Anh quá thương nàng, trối kệ thị phi

30. Hút sách là chuyện chẳng lành
Trâu bò vườn ruộng hoá thành khói mây

31. Hùm dữ chẳng ăn thịt con

Há miệng chờ ho.

Há miệng mắc quai.

Hà tiện mà ăn cháo hoa,
Đồng đường đồng đậu cũng ra ba đồng.

Hà tiện vắt cổ chày ra nước.

Hàng thịt nguýt hàng cá.

Hai tay bưng quả bánh bò,
Ggiấu cha giấu mẹ cho trò đi thi.

Hai tay cầm hai quả hồng,
Quả chát phần chồng quả ngọt phần trai,
Nằm đêm vuốt bụng thở dài,
Thương chồng thì ít thương trai thì nhiều.

Hai tay vun lỗ miệng.

Ham một đĩa bỏ một mâm.

Ham ăn mắc bẫy.

Hay đi đêm có ngày gặp ma.

Hay đi chợ để nợ cho con.

Hay chữ chẳng bằng dữ đòn.

Hay làm mà chẳng hay lo,
Làm chi cho lắm, làm cho nhọc mình.

Hay ở, dở cút đi.

Hay quần hay áo hay lời,
Mà chẳng hay người là của bỏ đi.

Hay thì khen, hèn thì chê.

Hay ăn thì đói, hay nói thì sai.

Hay ăn thì lăn vào bếp, ai khen cái nết hay ăn.

Hãy cho bền chí câu cua,
Dù ai câu chạch câu rùa mặc ai.

Hạt tiêu nó bé nó cay,
Đồng tiền nó bé, nó hay cửa quyền.

Hẩm duyên lấy phải chồng đần,
Có trăm mẫu ruộng bán dần mà ăn.

Hết khôn, dồn dại.

Hết nạc vạc đến xương.

Hết rên quên thầy.

Hết xôi rồi việc.

Hễ chung thì chạ.

Hèn mà làm bạn với sang,
Chỗ ngồi chỗ đứng có ngang bao giờ.

Hiền như bụt.

Hiểm nghèo như gươm treo sợi tóc.

Ho ra bạc khạc ra tiền.

Hoài cành mai cho cú đậu.

Hoài hơi mà đấm bị bông,
Đấm được bên nọ nó phồng bên kia.

Hoài lời nói kẻ vô tri,
Một trăm gánh chì đúc chẳng nên chuông.

Hoài thóc ta cho gà người bới.

Hoài tiền mua pháo đốt chơi,
Pháo nổ ra xác, tiền ôi là tiền.

Hoa mất nhị, lấy gì làm thơm.

Hoa sen mọc bãi cát đầm,
Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen

Hoa thơm đánh cả cụm.

Hoa thơm ai chẳng muốn đeo,
Người khôn ai chẳng nâng niu bên mình.

Hoa thơm ai chẳng nâng niu,
Người khôn ai chẳng kính yêu mọi đàng.

Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi,
Người khôn ai nỡ nặng lời với ai.

Hoa thơm bán một đồng mười,
Hoa tàn nhị rữa bán đôi lạng vàng.

Hoa thơm bướm đậu, hoa tàn bướm bay.

Hoa thơm mất nhụy (nhị) đi rồi,
Còn thơm đâu nữa mà người ước mơ
Dù rằng trang điểm cũng người vô duyên.

Hoa thơm mất nhụy đi rồi,
Dù rằng trang điểm cũng người vô duyên.

Hoa thơm thơm lấy cả rừng,
Ong chưa dám đậu, bướm đừng xôn xao.

Hoa thơm, thơm lạ thơm lùng,
Thơm cây thơm rễ, người trồng cũng thơm.

Hòn đất mà biết nói năng,
Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.

Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.

Học chả hay, cày chả biết.

Học chẳng biết chữ cu chữ cò,
Nói những chữ như rồng như rắn.

Học hành thì ích vào thân,
Chức cao quyền trọng dần dần theo sau.

Học như quốc kêu mùa hè.

Học tài thi phận.

Học thầy không tầy học bạn.

Học thì dốt, vợ tốt thì muốn.

Học trò đèn sách hôm mai,
Ngày sau thi đỗ nên trai mới hào,
Làm nên quan thấp quan cao,
Làm nên lọng tía võng đào ngênh ngang.

Học trò học trò học trò,
Chưa lo ba chữ đã lo vét nồi.

Học ăn học nói, học gói học mở.

Hôi như cú.

Hỏi sư mượn lược.

Hỏi vợ thì cưới liền tay,
Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha.

Hôm nay mười bốn mai rằm,
Ai muốn ăn oản nên nằm với sư.

Hồn rằng hồn thác ban ngày,
Thương con nhớ vợ hồn này thác đêm.

Hỗn như gấu.

Hồng nhan ai kém ai đâu,
Kẻ xe chỉ thắm, người xâu hạt vàng.

Hồng nhan bạc phận.

Hổ chết để da, người ta chết để tiếng.

Hơi đâu mà giận người dưng,
Bắt đâu được mấy chim rừng nó bay.

Hơn nhau tấm áo manh quần,
Thả ra bóc trần ai cũng như ai.

Hỡi cô gánh nước quang mây,
Cho tôi một gáo tưới cây ngô đồng,
Cây ngô đồng cành cao cành thấp,
Ngọn ngô đồng lá dọc lá ngang.
Từ ngày anh gặp mặt nàng,
Lòng càng ngao ngán dạ càng ngẩn ngơ.

Hỡi cô má đỏ hồng hồng,
Cô bao nhiêu tuổi có chồng hay chưa?

Hỡi cô tát nước bên đàng,
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi.

Hỡi cô thắt giải lưng xanh,
Ngày ngày thấp thoáng trong mành trông ai.

Hỡi cô yếm thắm bùa đeo,
Chồng cô cô bỏ cô theo chồng người.

Huynh đệ bất hòa là nhà hết phúc.

Hùm dữ chẳng ăn thịt con.

Hương năng thắp năng khói, Lời năng nói, năng lỗi (lời nói).

Hứng tay dưới, đỡ tay trên.

Hữu sự thì vái tứ phương,
Vô sự đồng hương không mất.

……….

Rate this post

Có thể bạn quan tâm!

buom va hoa

Bướm và hoa

Hoa hồng còn ướt sương tan Có cô bướm trắng lượn vờn quanh hoa Thế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *