Đồ vật

“Cây viết” là gì?

“Cây viết” là một loại dụng cụ tạo nên chữ, ký tự, nét vẽ trên bề mặt của một vật dụng khác, thông thường từ “Cây viết” dùng để chỉ dụng cụ viết chữ hoặc vẽ hình của học sinh trên bề mặt giấy, Cây viết còn có thể gọi …

Xem thêm...