200 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về bất động sản

200 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về bất động sản

Dưới đây là một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh bất động sản thường gặp:

 1. Hiện tại tôi đang quan tâm tới một số căn hộ ở khu vực này. Anh/chị có thể cho tôi biết thông tin chi tiết về căn hộ đó không?
 • “I’m currently interested in some apartments in this area. Could you provide me with more details about those apartments?”
 1. Tôi muốn biết giá trị ước tính của căn nhà này. Anh/chị có thể định giá nó giúp tôi được không?
 • “I would like to know the estimated value of this house. Could you appraise it for me?”
 1. Tôi muốn đặt lịch xem nhà vào cuối tuần này. Anh/chị có thể sắp xếp được không?
 • “I’d like to schedule a house viewing for this weekend. Would you be able to arrange it?”
 1. Tôi đã đọc qua hợp đồng mua bán nhà này và tôi cần một số thông tin bổ sung trước khi ký kết. Anh/chị có thể giải đáp giúp tôi được không?
 • “I’ve gone through the contract for this house purchase and I need some additional information before signing. Could you please clarify them for me?”
 1. Tôi cần tìm một ngân hàng để vay vốn mua nhà. Anh/chị có thể giới thiệu cho tôi một số ngân hàng tin cậy không?
 • “I need to find a bank to finance my home purchase. Could you recommend me some reliable banks?”
 1. Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền đặt cọc. Anh/chị có thể cho tôi biết phương thức thanh toán và mức tiền đặt cọc được yêu cầu không?
 • “I’m ready to make a down payment. Could you tell me the payment method and the required amount?”
 1. Tôi đang muốn bán căn nhà của mình và cần một nhà môi giới. Anh/chị có thể giúp tôi tìm được một nhà môi giới tin cậy không?
 • “I’m looking to sell my house and I need a real estate broker. Could you help me find a reliable one?”
 1. Tôi đã xem qua những căn hộ khác và tôi muốn so sánh giá cả. Anh/chị có thể cho tôi biết giá cả so với thị trường hiện tại không?
 • “I’ve looked at other apartments and I want to compare prices. Could you tell me how the prices compare to the current market?”
 1. Tôi đang muốn mua một căn nhà, nhưng tôi cần được tư vấn về các khu vực khác nhau. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu thêm về các khu vực khác nhau không?
 • “I’m interested in buying a house, but I need advice on different areas. Could you help me learn more about different neighborhoods?”
 1. Tôi muốn đặt một câu hỏi về chi tiết trong hợp đồng. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I have a question about a detail in the contract. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi muốn biết nếu tôi muốn đặt giá cho một căn nhà, tôi nên đưa ra mức giá nào là hợp lý. Anh/chị có thể giúp tôi đưa ra một số gợi ý không?
 • “I want to know what a reasonable offer would be if I want to make an offer on a house. Could you provide me with some suggestions?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn nhà của mình. Anh/chị có thể giúp tôi định giá và xác định giá bán không?
 • “I’m looking to sell my house. Could you help me appraise and determine the selling price?”
 1. Tôi muốn tìm một căn hộ cho thuê trong thời gian ngắn. Anh/chị có thể giúp tôi tìm được căn hộ phù hợp không?
 • “I’m looking for a short-term rental apartment. Could you help me find a suitable one?”
 1. Tôi muốn mua một căn nhà, nhưng tôi muốn biết thêm về các chi phí phát sinh sau khi mua. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’m interested in buying a house, but I want to know more about the additional costs after purchasing. Could you help me clarify?”
 1. Tôi đã xem qua một số căn nhà và tôi muốn đặt lịch xem lại một số căn nhà khác. Anh/chị có thể giúp tôi sắp xếp lịch hẹn được không?
 • “I’ve looked at some houses and I want to schedule another viewing for some other houses. Could you help me arrange an appointment?”
 1. Tôi muốn biết thêm về chính sách cho vay của các ngân hàng. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the loan policies of banks. Could you help me understand them?”
 1. Tôi đã đọc qua một số báo cáo thị trường và tôi muốn biết thêm về tình hình thị trường hiện nay. Anh/chị có thể cung cấp cho tôi thông tin về thị trường được không?
 • “I’ve read some market reports and I want to know more about the current market situation. Could you provide me with information about the market?”
 1. Tôi đang cân nhắc giữa việc mua hoặc thuê một căn nhà. Anh/chị có thể giúp tôi so sánh và đưa ra lời khuyên được không?
 • “I’m considering whether to buy or rent a house. Could you help me compare and give advice?”
 1. Tôi đã mua một căn nhà và tôi muốn biết thêm về chính sách bảo hành. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’ve purchased a house and I want to know more about the warranty policy. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn nhà và tôi muốn biết thêm về chi phí quảng cáo và tiếp thị. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’m looking to sell a house and I want to know more about advertising and marketing costs. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi muốn thuê một nhà để kinh doanh. Anh/chị có thể giúp tôi tìm kiếm nhà phù hợp được không?
 • “I want to rent a house for business purposes. Could you help me find a suitable one?”
 1. Tôi đã mua một căn nhà và tôi muốn sắp xếp việc vận chuyển đồ đạc vào nhà mới. Anh/chị có thể giúp tôi tìm một công ty vận chuyển đồ đạc được không?
 • “I’ve purchased a house and I want to arrange moving my furniture to the new house. Could you help me find a moving company?”
 1. Tôi muốn mua một căn nhà nhưng tôi cần tìm hiểu thêm về khu vực này. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu thêm được không?
 • “I want to buy a house but I need to learn more about this area. Could you help me learn more?”
 1. Tôi muốn bán một căn nhà và tôi muốn biết thêm về quá trình định giá nhà. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I want to sell a house and I want to know more about the house appraisal process. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đang cân nhắc giữa việc mua một căn nhà đã xây mới hay một căn nhà đã qua sử dụng. Anh/chị có thể giúp tôi so sánh và đưa ra lời khuyên được không?
 • “I’m considering whether to buy a new-built house or a pre-owned house. Could you help me compare and give advice?”
 1. Tôi đã thuê một căn hộ và tôi muốn biết thêm về chính sách sửa chữa. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’ve rented an apartment and I want to know more about the repair policy. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi muốn tìm một người đại diện cho tôi trong quá trình mua nhà. Anh/chị có thể giới thiệu cho tôi một người đại diện được không?
 • “I want to find a representative for me during the home buying process. Could you recommend me a representative?”
 1. Tôi đã mua một căn nhà và tôi muốn tìm kiếm một nhà thầu để sửa chữa nhà. Anh/chị có thể giúp tôi tìm một nhà thầu được không?
 • “I’ve purchased a house and I want to find a contractor to repair it. Could you help me find a contractor?”
 1. Tôi đang tìm kiếm một căn nhà để mua, nhưng tôi không biết tìm kiếm ở đâu. Anh/chị có thể giúp tôi tìm kiếm được không?
 • “I’m looking for a house to buy, but I don’t know where to start looking. Could you help me find one?”
 1. Tôi muốn biết thêm về chính sách bảo trì của các căn hộ trong khu vực này. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I want to know more about the maintenance policy of apartments in this area. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đã mua một căn nhà và tôi muốn tìm một nhà thiết kế để trang trí nó. Anh/chị có thể giúp tôi tìm được một nhà thiết kế không?
 • “I’ve purchased a house and I want to find a designer to decorate it. Could you help me find a designer?”
 1. Tôi muốn đăng tin quảng cáo để bán nhà. Anh/chị có thể giúp tôi đăng tin quảng cáo được không?
 • “I want to advertise my house for sale. Could you help me post an ad?”
 1. Tôi đang muốn thuê một nhà để làm văn phòng. Anh/chị có thể giúp tôi tìm kiếm nhà phù hợp không?
 • “I’m looking to rent a house for office purposes. Could you help me find a suitable one?”
 1. Tôi muốn biết thêm về quy trình vay vốn để mua nhà. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I want to know more about the loan process to buy a house. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi muốn mua một căn nhà nhưng tôi không biết tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I want to buy a house but I don’t know what documents I need to prepare. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đang muốn mua một căn hộ và tôi muốn biết thêm về quá trình chuyển đổi tài sản. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’m looking to buy an apartment and I want to know more about the asset conversion process. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về chính sách bảo mật của các công ty môi giới bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the privacy policy of real estate agencies. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn thuê một nhà để ở, nhưng tôi muốn biết thêm về chính sách bảo trì và sửa chữa của chủ nhà. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to rent a house for living purposes, but I want to know more about the maintenance and repair policy of the landlord. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các khoản phí liên quan đến việc mua bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I want to know more about the fees related to buying real estate. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đang muốn mua một căn nhà, nhưng tôi muốn biết thêm về các chi phí liên quan đến việc mua nhà. Anh/chị có thể giúp tôi đưa ra một số thông tin được không?
 • “I’m looking to buy a house, but I want to know more about the costs related to buying a house. Could you provide me with some information?”
 1. Tôi muốn biết thêm về quy trình và thủ tục để chuyển nhượng bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the process and procedures for transferring real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi đang muốn thuê một nhà để ở, nhưng tôi muốn biết thêm về thời gian thuê tối thiểu và tối đa. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’m looking to rent a house for living purposes, but I want to know more about the minimum and maximum rental period. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các tiện ích và dịch vụ có sẵn trong khu vực nhà mà tôi đang quan tâm. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the amenities and services available in the area that I’m interested in. Could you help me understand it?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn nhà, nhưng tôi muốn biết thêm về các hình thức thanh toán mà khách hàng có thể sử dụng. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’m looking to sell a house, but I want to know more about the payment methods that customers can use. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về quá trình xét duyệt vay vốn để mua bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I want to know more about the loan approval process for buying real estate. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đang muốn mua một căn hộ trong tương lai gần. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu các dự án bất động sản đang triển khai trong khu vực này không?
 • “I’m looking to buy an apartment in the near future. Could you help me learn about the real estate projects that are being developed in this area?”
 1. Tôi muốn biết thêm về chính sách bảo hiểm của các công ty bảo hiểm về bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the insurance policy of real estate insurance companies. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về quy trình mua bất động sản từ chủ đầu tư. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I want to know more about the process of buying real estate from the developer. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đang muốn mua một căn hộ, nhưng tôi muốn biết thêm về pháp lý liên quan đến việc mua bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?”I’m looking to buy an apartment, but I want to know more about the legal aspects related to buying real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về quá trình đăng ký và chuyển nhượng tên sở hữu bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I want to know more about the process of registration and transfer of ownership of real estate. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn nhà và tôi muốn biết thêm về các loại hợp đồng bán nhà khác nhau. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’m looking to sell a house and I want to know more about the different types of home sales contracts. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về quá trình đàm phán giá khi mua hoặc bán bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the price negotiation process when buying or selling real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn mua một căn nhà nhưng tôi không biết cách xác định giá trị thực của nó. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to buy a house but I don’t know how to determine its real value. Could you help me understand it?”
 1. Tôi đang muốn mua một căn hộ và tôi muốn biết thêm về quá trình kiểm tra chất lượng bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’m looking to buy an apartment and I want to know more about the real estate quality inspection process. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về quy trình tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc mua hoặc bán bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I want to know more about the customer consulting and support process when buying or selling real estate. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đang muốn mua một căn nhà và tôi muốn biết thêm về các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường liên quan đến việc mua nhà. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I’m looking to buy a house and I want to know more about the safety and environmental protection standards related to buying a house. Could you help me understand it?”
 1. Tôi đang muốn thuê một nhà và tôi muốn biết thêm về quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến thuê nhà. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I’m looking to rent a house and I want to know more about the dispute resolution process related to renting a house. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn mua một căn hộ và tôi muốn biết thêm về các chính sách hỗ trợ tài chính liên quan đến việc mua nhà.
 • “I want to buy an apartment and I want to know more about the financial support policies related to buying a house. Could you help me understand it?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn hộ và tôi muốn biết thêm về quá trình chuẩn bị cho việc bán nhà. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’m looking to sell an apartment and I want to know more about the preparation process for selling a house. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về quy trình đăng ký tài sản bất động sản và các loại giấy tờ liên quan. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the process of registering real estate assets and the related documents. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn mua một căn hộ và tôi muốn biết thêm về quy trình thẩm định giá trị bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’m looking to buy an apartment and I want to know more about the real estate appraisal process. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn nhà và tôi muốn biết thêm về quá trình chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ liên quan đến việc bán nhà. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I’m looking to sell a house and I want to know more about the document preparation process and the related papers for selling a house. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các lệ phí liên quan đến việc mua hoặc bán bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the fees related to buying or selling real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn mua một căn nhà và tôi muốn biết thêm về các tiêu chuẩn về độ an toàn, sức khỏe và môi trường đối với các bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I’m looking to buy a house and I want to know more about the safety, health, and environmental standards for real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn nhà và tôi muốn biết thêm về các hình thức thanh toán mà khách hàng có thể sử dụng. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’m looking to sell a house and I want to know more about the payment methods that customers can use. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các yêu cầu pháp lý để mua một căn hộ. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal requirements for buying an apartment. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn thuê một căn hộ và tôi muốn biết thêm về các khoản phí liên quan đến thuê nhà. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’m looking to rent an apartment and I want to know more about the fees related to renting a house. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các loại hình bất động sản có thể đầu tư và lợi ích của từng loại. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the types of real estate that can be invested in and the benefits of each type. Could you help me understand it?”
 1. Tôi đang muốn mua một căn nhà và tôi muốn biết thêm về các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của một căn nhà. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I’m looking to buy a house and I want to know more about the factors that affect the value of a house. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các lựa chọn vay vốn để mua bất động sản và các điều kiện áp dụng. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I want to know more about the loan options for buying real estate and the applicable conditions. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn hộ và tôi muốn biết thêm về quá trình xử lý các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bán nhà. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I’m looking to sell an apartment and I want to know more about the process of handling the legal procedures related to selling a house. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các yêu cầu pháp lý để cho thuê bất động sản và các giấy tờ cần thiết. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I want to know more about the legal requirements for renting out real estate and the necessary documents. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đang muốn mua một căn nhà và tôi muốn biết thêm về các phương pháp đánh giá giá trị bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm
 • “I’m looking to buy a house and I want to know more about the methods of real estate valuation. Could you help me understand it?”
 1. n mua một căn hộ và tôi muốn biết thêm về quá trình kiểm tra tài chính của tôi để đảm bảo rằng tôi có khả năng thanh toán. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I’m looking to buy an apartment and I want to know more about the process of checking my finances to ensure that I can make payments. Could you help me understand it?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn hộ và tôi muốn biết thêm về các kênh quảng cáo và tiếp thị để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I’m looking to sell an apartment and I want to know more about the advertising and marketing channels to find potential customers. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách tài chính và thuế liên quan đến mua hoặc bán bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I want to know more about the financial and tax policies related to buying or selling real estate. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn nhà và tôi muốn biết thêm về các hình thức thanh toán mà tôi có thể chấp nhận. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I’m looking to sell a house and I want to know more about the payment methods that I can accept. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý liên quan đến việc sử dụng bất động sản cho mục đích kinh doanh. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations related to using real estate for business purposes. Could you help me understand it?”
 1. Tôi đang muốn mua một căn hộ và tôi muốn biết thêm về các điều khoản của hợp đồng mua bán bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hi
 • “I’m looking to buy an apartment and I want to know more about the terms of the real estate sales contract. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations and procedures related to real estate transfer. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về quy trình đàm phán giá và các chiến lược đàm phán giá trong các giao dịch bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the price negotiation process and pricing strategies in real estate transactions. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các giấy tờ cần thiết và quy trình thực hiện khi tôi muốn chuyển quyền sử dụng đất cho người khác. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the necessary documents and procedures when I want to transfer land use rights to someone else. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách hỗ trợ phát triển bất động sản của chính phủ. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the government’s real estate development support policies. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các tiêu chuẩn xây dựng và kiểm tra chất lượng của bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the construction standards and quality control of real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về quá trình đàm phán với ngân hàng để vay vốn mua bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the process of negotiating with banks for real estate loans. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn thuê một căn hộ và tôi muốn biết thêm về các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I’m looking to rent an apartment and I want to know more about the terms in the lease contract. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các thủ tục và giấy tờ cần thiết để mở một công ty bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định liên quan đến việc quản lý và bảo vệ quyền sử dụng đất. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the regulations related to land use management and protection of land use rights. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định về bảo hành và bảo trì cho căn hộ hoặc nhà ở. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the regulations on warranty and maintenance for apartments or houses. Could you help me understand it?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn hộ và tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý liên quan đến việc sử dụng tiền đặt cọc. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I’m looking to sell an apartment and I want to know more about the legal regulations related to the use of the deposit. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc xây dựng mới một căn nhà. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal requirements related to building a new house. Could you help me understand it?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn nhà và tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đất đai. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I’m looking to sell a house and I want to know more about the legal regulations related to transferring land assets. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách hỗ trợ cho người mua nhà. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the support policies for homebuyers. Could you help me understand it?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn hộ và tôi muốn biết thêm về các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của một căn hộ. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I’m looking to sell an apartment and I want to know more about the factors that affect the value of an apartment. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các chi phí pháp lý liên quan đến mua bán bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal costs related to buying and selling real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý liên quan đến việc cho thuê một căn hộ. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations related to renting an apartment. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các giấy tờ cần thiết khi mua bán bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the necessary documents when buying and selling real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các chính sách bảo vệ quyền lợi của người mua bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the policies that protect the rights of real estate buyers. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về quy trình đàm phán giá trong giao dịch cho thuê bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the price negotiation process in real estate rental transactions. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các chi phí liên quan đến sở hữu bất động sản, bao gồm thuế và phí. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the costs related to owning real estate, including taxes and fees. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý liên quan đến việc xây dựng và phát triển bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations related to building and developing real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về quy trình và giấy tờ cần thiết khi mua bán một căn hộ chung cư. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the process and necessary documents when buying and selling a condominium apartment. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý liên quan đến việc đầu tư vào bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations related to investing in real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các chính sách hỗ trợ cho người mua nhà đầu tiên. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the support policies for first-time homebuyers. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý liên quan đến việc sử dụng đất và quản lý tài sản bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations related to land use and real estate asset management. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc thừa kế bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to inheriting real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về quá trình đăng ký đất đai và cấp đổi chủ quyền sử dụng đất. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the process of land registration and granting and transferring land use rights. Could youhelp me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc cho thuê mặt bằng kinh doanh. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the policies and legal regulations related to leasing business premises. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc mua bán đất nền. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations and procedures related to buying and selling land. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các loại hợp đồng liên quan đến bất động sản, chẳng hạn như hợp đồng mua bán, hợp đồng cho thuê, và hợp đồng quản lý tài sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the types of contracts related to real estate, such as purchase contracts, lease contracts, and asset management contracts. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations and procedures related to transferring land use rights. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về quá trình đăng ký và thủ tục liên quan đến việc đặt cọc mua bán bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the registration process and procedures related to placing a deposit for buying and selling real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý liên quan đến việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations related to construction on agricultural land. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển khu đô thị. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the policies and legal regulations related to urban development. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations and procedures related to land use conversion. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các loại bất động sản khác nhau, chẳng hạn như nhà ở, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà kho, và trung tâm thương mại. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the different types of real estate, such as houses, condominiums, offices, warehouses, and shopping centers. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc xây dựng nhà ở xã hội. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to building social housing. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản du lịch. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the policies and legal regulations related to tourism real estate development. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc đăng ký bản đồ địa chính và bản đồ mô tả tài sản bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations and procedures related to registering cadastral maps and real estate asset description maps. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý liên quan đến việc sử dụng và bảo vệ môi trường trong bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations related to using and protecting the environment in real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản hình thành đô thị vệ tinh. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?

“I want to know more about the policies and legal regulations related to the development of satellite urban areas. Could you help me understand it?”

 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc đăng ký tài sản bất động sản như đất, nhà, và căn hộ. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to registering real estate assets such as land, houses, and apartments. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý liên quan đến việc xây dựng và quản lý chung cư. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations related to building and managing condominiums. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản công nghiệp. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the policies and legal regulations related to industrial real estate development. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc thẩm định giá tài sản bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations and procedures related to real estate appraisal. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các loại dịch vụ tư vấn bất động sản, chẳng hạn như tư vấn pháp lý, tư vấn đầu tư, và tư vấn quản lý tài sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the types of real estate consulting services, such as legal consulting, investment consulting, and asset management consulting. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản trên đất nước ngoài. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations and procedures related to transferring real estate to foreign countries. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các loại hình tài sản bất động sản, chẳng hạn như đất, nhà, và căn hộ. Anh/chị có thểgiúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the types of real estate assets, such as land, houses, and apartments. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc xây dựng và phát triển bất động sản trong các khu vực đặc biệt như khu vực dân cư tập trung của dân tộc thiểu số. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to building and developing real estate in special areas such as concentrated residential areas of ethnic minorities. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc đầu tư vào bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to investing in real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc quản lý và vận hành khu chung cư, đặc biệt là về vấn đề an ninh trật tự và môi trường sống. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to managing and operating condominiums, especially regarding security and environmental issues. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các loại thuế liên quan đến bất động sản, chẳng hạn như thuế đất, thuế trước bạ, và thuế giá trị gia tăng. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the types of taxes related to real estate, such as land tax, registration tax, and value-added tax. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản kết hợp với du lịch. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to real estate development combined with tourism. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản đang trong quá trình hoàn thiện. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?

“I want to learn about the legal regulations and procedures related to transferring real estate that is still under construction. Could you help me understand it?”

 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to investing in vacation real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc đăng ký và cấp chứng chỉ quyền sử dụng đất. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to registering and granting land use right certificates. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to converting agricultural land to residential land. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc thu hồi đất và bồi thường khi có sự cố về môi trường. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to land reclamation and compensation in case of environmental incidents. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc đầu tư vào bất động sản thương mại. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to investing in commercial real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các loại hợp đồng bất động sản, chẳng hạn như hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê, và hợp đồng xây dựng. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the types of real estate contracts, such as sale and purchase contracts, lease contracts, and construction contracts. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc cho thuê và quản lý bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations and procedures related to leasing and managing real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản nhà ở xã hội. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the policies and legal regulations related to social housing real estate development. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc xây dựng và phát triển khu đô thị mới. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the legal regulations and procedures related to building and developing new urban areas. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các dịch vụ quản lý tài sản bất động sản, chẳng hạn như quản lý cho thuê, quản lý vận hành, và quản lý bảo trì. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the real estate asset management services, such as rental management, operation management, and maintenance management. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản kết hợp với năng lượng tái tạo. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to real estate development combined with renewable energy. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các hình thức sở hữu bất động sản, chẳng hạn như sở hữu riêng, sở hữu chung, và sở hữu hình thức khác. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the forms of real estate ownership, such as individual ownership, joint ownership, and other forms of ownership. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc chuyển đổi đất công sang đất ở. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to converting public land to residential land. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc phát triển và quản lý bất động sản thương mại đa chức năng, chẳng hạn như khu phức hợp thương mại và giải trí. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to developing and managing mixed-use commercial real estate, such as commercial and entertainment complexes. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản cho thuê. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to developing rental real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc mua bán bất động sản từ người nước ngoài. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to buying and selling real estate from foreign individuals. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển và quản lý bất động sản cho thuê dài hạn. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to developing and managing long-term rental real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc mua bán bất động sản trong các dự án đất nền. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to buying and selling real estate in land projects. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển và quản lý bất động sản thương mại tại các khu vực đô thị phía Nam. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to developing and managing commercial real estate in urban areas in the South. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc cho thuê bất động sản thương mại. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to leasing commercial real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản kết hợp với giáo dục và y tế. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to real estate development combined with education and healthcare. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các hình thức sở hữu bất động sản chuyển đổi từ nhà nước sang sở hữu cá nhân. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the forms of real estate ownership converted from state ownership to personal ownership. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản thương mại tại các khu vực đô thị phía Bắc. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to developing commercial real estate in urban areas in the North. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc đầu tư vào bất động sản kinh doanh. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to investing in commercial real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các hình thức sở hữu bất động sản cho thuê, chẳng hạn như sở hữu độc lập và sở hữu chung. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the forms of real estate ownership for rent, such as individual ownership and joint ownership. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to converting land use purposes. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển và quản lý bất động sản cao cấp. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to developing and managing luxury real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc xây dựng và phát triển các công trình công cộng trên đất đai. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to building and developing public works on land. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản kết hợp với du lịch. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to real estate development combined with tourism. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc mua bán và cho thuê bất động sản thương mại trên các trung tâm mua sắm. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to buying, selling, and leasing commercial real estate in shopping centers. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản công nghiệp. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to industrial real estate development. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc cho thuê bất động sản nhà ở xã hội. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to leasing social housing real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các hình thức sở hữu bất động sản thương mại, chẳng hạn như sở hữu độc lập và sở hữu chung. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the forms of commercial real estate ownership, such as individual ownership and joint ownership. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc cho thuê bất động sản theo mùa. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the policies and legal regulations related to seasonal real estate leasing. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc phát triển và quản lý bất động sản khu phức hợp. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more aboutthe legal regulations and procedures related to developing and managing mixed-use real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to vacation real estate development. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc đầu tư vào bất động sản thương mại. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to investing in commercial real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các hình thức sở hữu bất động sản, chẳng hạn như sở hữu độc lập và sở hữu chung. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the forms of real estate ownership, such as individual ownership and joint ownership. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to converting land use purposes. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản kết hợp với giáo dục và y tế. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to real estate development combined with education and healthcare. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc cho thuê bất động sản theo mùa. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to seasonal real estate leasing. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản kết hợp với công nghệ cao. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to real estate development combined with high technology. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc đầu tư vào bất động sản địa ốc. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to investing in real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các hình thức sở hữu bất động sản cho thuê, chẳng hạn như sở hữu độc lập và sở hữu chung. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the forms of real estate ownership for rent, such as individual ownership and joint ownership. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to transferring real estate ownership. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản thương mại tại các khu vực đô thị. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to developing commercial real estate in urban areas. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc mua bán bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to buying and selling real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các hình thức sở hữu bất động sản, chẳng hạn như sở hữu độc lập và sở hữu chung. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the forms of real estate ownership, such as individual ownership and joint ownership. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc xây dựng và phát triển các công trình công cộng trên đất đai. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to constructing and developing public works on land. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản kết hợp với dịch vụ du lịch và giải trí. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to real estate development combined with tourism and entertainment services. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc quản lý bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to real estate management. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các hình thức sở hữu bất động sản thương mại, chẳng hạn như sở hữu độc lập và sở hữu chung. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the forms of commercial real estate ownership, such as individual ownership and joint ownership. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc cho thuê bất động sản thương mại. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to leasing commercial real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản kết hợp với công nghệ sinh học. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to real estate development combined with biotechnology. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc xây dựng và phát triển bất động sản theo hình thức hợp đồng mua bán trả góp. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to constructing and developing real estate through installment sales agreements. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các hình thức sở hữu bất động sản nhà ở, chẳng hạn như sở hữu độc lập và sở hữu chung. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the forms of residential real estate ownership, such as individual ownership and joint ownership. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc đầu tư vào bất động sản nhà ở. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to investing in residential real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản kết hợp với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to real estate development combined with healthcare services. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất và sở hữu bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to registering land use rights and real estate ownership. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản kết hợp với năng lượng tái tạo. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to real estate development combined with renewable energy. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc mua bán bất động sản qua sàn giao dịch. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to buying and selling real estate through a trading floor. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các hình thức sở hữu bất động sản thương mại cho thuê, chẳng hạn như sở hữu độc lập và sở hữu chung. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the forms of commercial real estate ownership for rent, such as individual ownership andjoint ownership. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc đầu tư vào bất động sản thương mại. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to investing in commercial real estate. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn biết thêm về các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển bất động sản kết hợp với khoa học công nghệ. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the policies and legal regulations related to real estate development combined with science and technology. Could you help me understand it?”
 1. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định pháp lý và thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu bất động sản. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to learn about the legal regulations and procedures related to transferring land use rights and real estate ownership. Could you help me understand it?”
5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm!

ck vk la gi

Ck, vk là gì?

Contents200 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về bất động sản Ck, vk là gì? …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *